Kiến thức SEO & Digital Marketing

puzzle, money, business-2500328.jpg

Tiếp thị qua Internet cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác – bạn cần vận hành nó bằng cách xử lý tiền của mình một cách khôn ngoan và xây dựng nó từng bước. Roma không được xây dựng trong một ngày và nếu bạn cố gắng và nhanh chóng quá trình này, bạn sẽ tự đưa mình vào một ngôi nhà tồi tàn và việc kinh doanh tiếp thị qua internet của bạn sẽ trở thành một nghĩa vụ tài chính!

Read More
email, newsletter, email marketing-3249062.jpg

Các cá nhân không chỉ thích cung cấp địa chỉ email của họ trực tuyến (và với lý do chính đáng ngay hôm nay!) Nhưng nếu bạn cung cấp cho họ thứ gì đó đổi lại, chẳng hạn như bản tin hấp dẫn, sách điện tử miễn phí, tư cách thành viên diễn đàn hoặc phần mềm miễn phí, họ sẽ có nhiều khả năng cung cấp cho bạn địa chỉ email của họ khi đăng ký.

Read More